Wonderlijke Wezens

Jeroen Bosch

Bij een herschikking in december 2014 van mijn werken in het atelier ontstond een groepering die me de gedachte aan een ‘Tuin der Lusten’ ontlokte. Het bracht me ertoe dat ‘Bossche’ thema op te pakken en een serie van formaat te maken die als een lange stoet de bergen in moest trekken. Tijdens mijn beeldonderzoek bemerkte ik dat Jeroen ‘hot’ was.

Ter gelegenheid van het Kunstweekend Beetsterzwaag op 1, 2 en 3 juli staan de twaalf werken die ik maakte opgesteld in het middenpad van de Ontmoetingskerk.

beetsterzwaagnatuurlijk.nl/kunst-en-cultuur-activiteiten/…

In de weken voorafgaand aan het Kunstweekend geef ik workshops aan 100 leerlingen van OBS De Trime, CBS De Paedwizer, School Lyndensteyn en BSO de Kubus gezamenlijk.

De schilderijen van Jeroen Bosch zitten vol met wonderlijke figuren. Zelf bedenken en ontwerpen de kinderen hun eigen fantastische wezens en maken deze driedimensionaal. Vandaag maakten ze een ‘geraamte’ van plastic materialen, blik, stroomdraad, takjes, schelpen, en plakband. vrijdag wordt de ‘huid’ gemaakt met gipsverband.

Harde werkers

Met hun Wonderlijke Witte Wezens maken alle leerlingen samen een fantastische optocht van dodogeiten, tweepoters, schaallvissen en kruikvoeters. Deze wordt tijdens het Kunstweekend in de nabijheid van mijn twaalf zwarte beelden opgesteld in de Ontmoetingskerk.

Zondag 3 juli nemen de kunstwerken deel aan de viering door Ds. Bertjan van de Lagemaat.

Marcel Prins

Gips

Wonderlijke Wezens

Geanimeerd erfgoed in groep 3, 4 en 5

De jonge filmmakers uit groep 3, 4 en 5 van Obs De Riemsloot presenteerden hun stop-motion animatiefilm. Er zit heel wat werk in: eerst zelf turfjes steken op speelgoedformaat, toen alle mensen, dieren, gereedschap, plaggenhutten en turfschepen, het land en de vaart maken, ook op speelgoedformaat en vervolgens geconcentreerd de onderdelen verplaatsen om stapje voor stapje de scènes voor het stop-motion filmpje op te nemen. Na de vertoning van het filmpje lieten de kinderen hun ouders en grootouders trots het maakproces zien.

Op de set

“Handen weg!” horen we, en: “foto!” Filmsterren, cameralieden, en regisseurs uit groep 3, 4 en 5 nemen hun stop-motion animatiefilm over de vervening in Appelscha op. De kinderen verschuiven uiterst geconcentreerd hun poppetjes tussen de turven. Op de ene set worden turven gestoken, gestapeld en ingeladen, op de andere set verfilmen ze de uitvinding van de pannenkoek. Terwijl hun klasgenoten met de film bezig zijn, maken de andere kinderen een nieuw verhaal over die tijd in de vorm van een storyboard.