Niemand weet, niemand weet…

Van Nature

Vanmorgen de eerste van 3 kunstlessen. 22 Kinderen van groep 5/6.
Op het thema VAN NATURE voor Open Stal.
_____________________________________________________________

VAN NATURE is hij een kijkbeest dat onvermoede potentiële materialen omtovert in verhalende sculpturen. Niemand weet, niemand weet… Misschien was Prins eerst kikker. Afval herschept hij tot Bloemfontein, als een duistere variant van de creaties in De Tuin der Lusten van Jeroen Bosch. Ook de andere figuranten, zoals de Valsspeler, Spotvogel en het Narrenschip die het schouwspel verrijken, zijn geboren uit arme grondstoffen. Marcel Prins maakt van dubbeltjes kwartjes.
_____________________________________________________________

WIE BEN IK?
“Ik ben een God in ’t diepst van mijn gedachten,
En zit in ’t binnenst van mijn ziel ten troon”
~ Willem Kloos
Op uitnodiging en met begeleiding van kunstenmaker Marcel Prins vertaalden de leerlingen van groep 5/6 op OBS De Tjongeling hun eigenste geheime ‘natuurlijke’ achtergrond tot een éénduidig positieve gezamenlijke sculpturale uitspatting. Van gewone vindsels groeide door hún samenspraak een uitzonderlijk coherent tijdsbeeld. Een verrassend inzicht in hun veelvormige fantasierijke binnenwereld.

Jeroen Bosch in Beetsterzwaag

‘Het is toch eigen aan een aller-ellendigste geest steeds maar gebruik te maken van clichés en nooit van eigen vondsten.’
~ Jheronimus Bosch in een Latijnse tekst boven de tekening ‘Het bos heeft oren, het veld heeft ogen’.

Ontmoeting

Ter gelegenheid van het Kunstweekend Beetsterzwaag op 1, 2 en 3 juli stonden de twaalf werken die Marcel maakte opgesteld in het middenpad van de Ontmoetingskerk. Vanmorgen hebben ze deelgenomen aan de dienst.

Ontmoeting

Lange stoet

De wonderlijke wezens die de leerlingen van OBS De Trime, CBS De Paedwizer, School Lyndensteyn en BSO de Kubus gemaakt hebben, waren ook aanwezig in de tentoonstelling. Door hun witte huid vormden ze een mooi contrast met de grote zwarte gestalten van Marcel.

Vogelperspectief

Lange stoet

 

beetsterzwaagnatuurlijk.nl/kunst-en-cultuur-activiteiten/

Wonderlijke Wezens

Jeroen Bosch

Bij een herschikking in december 2014 van mijn werken in het atelier ontstond een groepering die me de gedachte aan een ‘Tuin der Lusten’ ontlokte. Het bracht me ertoe dat ‘Bossche’ thema op te pakken en een serie van formaat te maken die als een lange stoet de bergen in moest trekken. Tijdens mijn beeldonderzoek bemerkte ik dat Jeroen ‘hot’ was.

Ter gelegenheid van het Kunstweekend Beetsterzwaag op 1, 2 en 3 juli staan de twaalf werken die ik maakte opgesteld in het middenpad van de Ontmoetingskerk.

beetsterzwaagnatuurlijk.nl/kunst-en-cultuur-activiteiten/…

In de weken voorafgaand aan het Kunstweekend geef ik workshops aan 100 leerlingen van OBS De Trime, CBS De Paedwizer, School Lyndensteyn en BSO de Kubus gezamenlijk.

De schilderijen van Jeroen Bosch zitten vol met wonderlijke figuren. Zelf bedenken en ontwerpen de kinderen hun eigen fantastische wezens en maken deze driedimensionaal. Vandaag maakten ze een ‘geraamte’ van plastic materialen, blik, stroomdraad, takjes, schelpen, en plakband. vrijdag wordt de ‘huid’ gemaakt met gipsverband.

Harde werkers

Met hun Wonderlijke Witte Wezens maken alle leerlingen samen een fantastische optocht van dodogeiten, tweepoters, schaallvissen en kruikvoeters. Deze wordt tijdens het Kunstweekend in de nabijheid van mijn twaalf zwarte beelden opgesteld in de Ontmoetingskerk.

Zondag 3 juli nemen de kunstwerken deel aan de viering door Ds. Bertjan van de Lagemaat.

Marcel Prins

Gips

Wonderlijke Wezens