Nieuwe berichten

Vanwege corona hebben we een half jaar lang niet op scholen of met leerlingen kunnen werken. Lessen van Marcel in het Vlechtmuseum gaan niet door, projecten in het onderwijs worden afgezegd. Wel heeft Birgit meegewerkt aan een prachtige lessenserie voor Wortels en Vleugels van Kunst&COO met kunstlessen voor groep 8. Nu, mondjesmaat, komen we af en toe weer in de klas of doen een workshop buiten, bijvoorbeeld in de Ecokathedraal. Actuele berichten vind je op