Andere Achterhuizen

Ook in Nij Beets wordt aandacht besteed aan 70 jaar Bevrijd Nederland. De twee naburige scholen OBS De Jasker en CBS De Arke doen dat gezamenlijk. Woensdag 29 april kwamen hun beider groepen 1/2 naar Openluchtmuseum Het Damshûs om een veilige, maar vooral ook fijne schuilplaats te bedenken.
‘Onder de trap’ riep er één, ‘achter de bank’, ‘in de schoorsteen’ en zelfs ‘onder water’. Eén jongen wilde een kuil met stenen die zijn zusje dan zou moeten bedekken met takken en bladeren. Maar wat dacht je van ‘in de lift van IKEA’? Nadat ze hun ideeën op papier hadden gezet en er honderduit over fantaseerden en vertelden bouwden ze allemaal een stevig onderkomen met de houtjes die ik uit mijn hele grote ‘vluchtkoffer’ toverde.

Andere Achterhuizen

Donderdag 30 april waren de groepen 3/4 aan de beurt.
Er waren kinderen die wisten te vertellen dat bij hun Pake en Beppe onderduikers in de schuur gezeten hadden. Sommigen kenden het verhaal van Anne Frank en het Achterhuis. Eén jongen was zelf met zijn moeder als oorlogsvluchteling naar Nederland gekomen.
Met karton en lijm bouwde ieder een plekje om zich te verstoppen. Geheime luiken onder het kleed, trappen naar de zolder of de kelder, de kleerkast had een achterdeurtje. En soms werkten ze samen om van het ene naar het andere vertrek over te kunnen steken.
Alle kamers tezamen stapelden we tot één groot bouwwerk.

Andere Achterhuizen

Met dank aan mijn naamgenoot Marcel Prins (géén familie) voor de titel Andere Achterhuizen

Laatste schoolweek vieren met kunsteducatie

In zuidoost- Friesland doen we dat!

De Jasker, 3 juli

Op de bijna-laatste schooldag van OBS de Jasker in Nijbeets kregen alle groepen twee workshops van vier kunstdocenten.
De groepen 1-2 en 5-6 timmerden op het zonovergoten speelplein met Marcel de mooiste bomen van hout.
Hoge populieren, stoere beuken, treurwilgen en zelfs een enkele dividivi.
Als reflectie ‘dansten’ de kinderen hun reïncarnaties.14388428677_d46a381a3a_z
14574020942_cbef3c46f2_zcollage de Jasker groep 1-2
Birgit startte met een brainstorm over de zomer. Groep 1-2 maakte dieren, strandschepjes en regenbogen van gekleurd papier, groep 5-6 knipte en plakte zomerse landschappen van tijdschriften en behangpapier.

Op een groot gekleurd vel karton zag het er heel mooi uit.
collage de Jasker groep 5-6

De Opdracht, 1 juli

Op de Opdracht in Ureterp kregen alle leerlingen twee workshops. Beeldend, theater, dans en/of muziek. Birgit greep samen met Liz terug op het thema van de kinderboekenweek, ‘Klaar voor de Start’. Aansluiten bij de actualiteit is niet zo moeilijk: het WK voetbal, Wimbledon, de Tour de France… allemaal in de zomer.

De leerlingen van groep 4 tekenden samen een lang wielerparcours, de vijfde-groepers werkten in twee- en drietallen aan één sport- of speelveld en groep 6 ontwierp een eigen supportershirt.
Opdracht groep 4B Opdracht groep 5B OPdracht groep 6