Handreiking Basis voor Cultuureducatie – LKCA

Je eigenste plekje

Kijk nou toch! Post van het LKCA in onze mailbox met een foto (Je eigenste plekje) van Marcel Prins van een activiteit van  op de Commanderije in Heerenveen (voor Atelier Majeur, september 2014):

Kunst en cultuur zijn onmisbaar voor de vorming van jonge mensen. Een samenleving die kinderen en jongeren serieus neemt, zorgt daarom voor goede cultuureducatie (beeldende kunst, dans, drama en muziek, media, literatuur en erfgoed) voor álle leerlingen.

Zie verder: Handreiking Basis voor Cultuureducatie – LKCA