Over ons

AlleskAn verzorgt beeldende workshops en lessen. Soms in het eigen gebouw, meestal elders op lokatie. Daarbij volgen we geen vast kader. We maken voor iedere situatie een nieuw plan, uitgaande van de vraag. We zetten onze vaardigheden als beeldend kunstenaar daarbij in. We worden enthousiast van uitdagende vragen als: kun je een rekensom bouwen, een historische gebeurtenis schilderen, een lievelingsplek ontwerpen of een verkeersprobleem oplossen? We werken met verf, drukinkt, karton, met plastic, hout, plakband, met zand, met lucht… of wat maar past bij de gegeven situatie.


AlleskAn laat zich niet leiden door beperkingen en zoekt steeds naar mogelijkheden

AlleskAn is gevestigd in het oude gebouw van de mr. J.B. Kanschool te Jubbega-Schurega. Het gebouw is een Rijksmonument met een bijzondere geschiedenis, die symbool staat voor het recht op onderwijs en ontwikkeling. De naam AlleskAn verwijst naar dit historisch gegeven.

In het gebouw bevinden zich kunstateliers en een tentoonstellingsruimte: Kunstlokaal №8, waar tentoonstellingen van hedendaagse beeldende kunst gepresenteerd worden.

AlleskAn | Kunstlokaal №8 is een initiatief van Marcel Prins en Birgit Speulman.

10150621

Atelier

Marcel Prins

Is beeldhouwer en ruimtelijk ontwerper. Hij maakt in opdracht ruimtelijke en grafische ontwerpen, ontwerpt interieurs en decors. Sinds 1988 is hij actief als tentoonstellingsmaker.
Marcel geeft daarnaast al heel wat jaren kunstlessen. Als beeldend kunstenaar in de klas in het primair en het voortgezet onderwijs, in het speciaal onderwijs, op grote scholen in achterstandswijken in de stad en in kleine dorpsscholen. Hij gaf lezingen in het hoger beroepsonderwijs en workshops en cursussen aan kinderen en volwassenen op het werk en in de vrije tijd. Ruimtelijk, in het platte vlak en stop-motion animatie.

Meer over Marcel op www.marcelprins.nl, foto’s op www.flickr.com/photos/marcelprins

Still


Birgit Speulman

Maakt als beeldend kunstenaar (digitale) collages, tekeningen en grafiek en in opdracht illustraties en grafische ontwerpen. Het cultuuronderwijs heeft haar grote belangstelling. Ze heeft veel ervaring in het ontwikkelen van lesmateriaal en leerlijnen en het organiseren en realiseren van kunsteducatie in het primair onderwijs. Van 1990 tot 2013 werkte ze als consulent en coördinator kunsteducatie bij het Koorenhuis in Den Haag. Ze volgde de Leergang Cultuuronderwijs aan de RUG. Als Tekenskoalle- coach voor Keunstwurk geeft zij teamtrainingen en individuele lessen deskundigheidsbevordering aan leerkrachten op het gebied van tekenonderwijs in Friesland.

Bezig

Meer over Birgit op www.birgitspeulman.nl, foto’s: www.flickr.com/photos/birgitspeulman


Marcel en Birgit werken als duo of alleen en ook (graag) samen met andere beeldend kunstenaars, schrijvers, musici, dansers, acteurs en natuurlijk de leerkrachten. Zij geven lessen en workshops in Zuidoost Friesland en over de provinciegrenzen heen. Beiden zijn opgeleid aan de Koninklijke Academie van Beeldende Kunst in Den Haag.

Ze werken onder meer in opdracht van Ateliers Majeur in Opsterland en Heerenveen, ze spelen een rol in het erfgoed-project Kiekes in de Stellingwerven en komen op scholen in West- en Ooststellingwerf, o.a. via Kunst en coo. Naast kunstlessen geven ze workshops afvalrecycling op scholen en b.s.o’s voor de stichting Technotrend.