Kunst en cultuur op school

Leren door maken

cropped-p1230671a-e1436903483476.jpgMaken is belangrijk voor de ontwikkeling van kinderen

Kijken, voelen, bouwen, tekenen, samenstellen, construeren, schilderen, drukken. Met onze lessen willen we bijdragen aan de ontwikkeling van uw leerlingen tot zelfbewuste, creatieve volwassenen.

Van goed beeldend cultuuronderwijs leren kinderen beter waarnemen, verbeelden, reflecteren, samenwerken, zelfstandig werken, experimenteren, onderzoeken en doorzetten.

Door vorm te geven aan wat ze waarnemen, meemaken en denken, gaan kinderen de wereld beter begrijpen.

We leveren maatwerk in kunsteducatie

Om goede lessen te kunnen geven hebben wij u nodig. U kent uw leerlingen, wij verstaan ons vak. Samen met u kunnen we de lessen bieden waar uw leerlingen behoefte aan hebben. We kiezen ervoor u geen kant-en klaar menu van workshops en cursussen aan te bieden. Dit kan immers nooit precies passen.

We verbinden kunst met schoolvakken

We verbinden kunst met alle schoolvakken; taal, rekenen en wereldoriëntatie. Elk thema kan verbeeld worden. Een serieus vraagstuk motiveert de leerlingen creatieve oplossingen te bedenken. We starten onze workshops met afbeeldingen of een filmpje op het digibord, met (kunst)voorwerpen, een spel of een verhaal en we gaan in gesprek met de leerlingen door open vragen te stellen.

Een interactief werkproces

Daarna gaan de leerlingen aan het werk. Ruimtelijk, in het platte vlak of in de computer. We maken naar keuze gebruik van papier en karton, kosteloos materiaal, hout, metaal, dingen uit de natuur, verf, inkt, tekenspullen, boetseermateriaal, textiel, camera’s. In interactie krijgt een creatief proces vorm dat uitmondt in een beeldend werkstuk, individueel of samen.
We zetten in op het proces maar het product is er zeker niet minder om.

In grote lijnen bieden we:

In overleg bepalen we inhoud en tijd. Na bespreking van uw wensen ontvangt u een offerte.

En… is het wel leuk?

De leerlingen zeggen:

‘Het is superleuk!’

Wij werken voor u

Wij ontvangen geen subsidie. Daardoor zijn wij onafhankelijk van overheden en fondsen en wij werken dus 100% voor u.

Om een indruk te krijgen van de lessen bekijk het portfolio.

Wilt u meer weten? Neem gerust contact op, wij komen graag naar u toe.


AlleskAn | Kunstlokaal no8

AlleskAn laat zich niet leiden door beperkingen maar zoekt steeds naar mogelijkheden.

AlleskAn | Kunstlokaal №8 is gevestigd in het oude gebouw van de mr. J.B. Kanschool te Jubbega-Schurega. Het gebouw is een Rijksmonument uit 1917 met een bijzondere geschiedenis, die symbool staat voor het recht op onderwijs en ontwikkeling. De naam AlleskAn verwijst naar dit historische gegeven.