Cultuureducatie met Kwaliteit

Keunstwurk organiseert regiobijeenkomsten om te komen tot een goed plan. AlleskAn denkt mee in de regio Heerenveen/Opsterland en de Stellingwerven.

Leidend zijn de Kerndoelen Kunstzinnige Oriëntatie voor het primair onderwijs:

  • Kerndoel 54: De leerlingen leren beelden, muziek, taal, spel en beweging te gebruiken, om er gevoelens en ervaringen mee uit te drukken en om er mee te communiceren.
  • Kerndoel 55: De leerlingen leren op eigen werk en dat van anderen te reflecteren.
  • Kerndoel 56: De leerlingen verwerven enige kennis over en krijgen waardering voor aspecten van cultureel erfgoed.

Meer informatie over Cultuureducatie met Kwaliteit op de website van het Fonds voor Cultuurparticipatie.

Wij doen meer

Het is voor ons vanzelfsprekend om met onze lessen te voldoen aan deze kerndoelen.

Wij werken op maat van de school. In overleg kiezen we een thema en stellen leerdoelen vast. Daarbij bedenken we beeldende lessen met kunst als inspiratiebron en het leerproces van de kinderen als leidraad. In onze lessen is veel ruimte voor dialoog, interactie en reflectie. Het creatieve proces waarin kinderen onderzoeken wat ze willen maken, hoe dat kan en hun reflectie op dat proces vinden wij veel belangrijker dan het knutselen van een van tevoren vastgesteld eindproduct.

We kunnen vanuit ons vak een impuls geven die doorwerkt bij taal, rekenen en wereldoriëntatie. We verbinden vakgebieden door als het ware een vergrootglas te leggen op verschillende aspecten van het werk van de kinderen tijdens het maakproces. We benadrukken nieuwe woorden, laten de kinderen begrippen uit het rekenboek in de praktijk ervaren, benoemen technische problemen. Daarbij verliezen we de kunst niet uit het oog.

Meetinstrument

Cultuureducatie met Kwaliteit wil toe naar leerlijnen en een instrument voor het meten van opbrengsten. Voor de legitimering van cultuureducatie is dit erg belangrijk.
De kunst is om hierin recht te doen aan de eigen waarden van cultuureducatie en deze niet te laten ondersneeuwen in de beheersbaarheid.

Waar gaat het eigenlijk om bij kunsteducatie?

Want hoe meet je verwondering, betrokkenheid, enthousiasme, passie? Hoe meet je de unieke ervaring van zelf doen en ontdekken? Hoe stel je een cijfer vast voor de magie die je ervaart als je geraakt wordt door kunst?

Een maat daarvoor bestaat niet. Toch kunnen we aantonen wat de waarde is van cultuureducatie voor kinderen. Om dat te laten zien en mee te laten beleven maken we verslagen, beschrijven we onze ervaringen en brengen deze tussen het lesgeven door in beeld. Iets hiervan zie je via de link verslagen in de rechterkolom.

Plaats een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s